• 04935 210 201
  • thirunellytemple@gmail.com

Temple Vazhipadukal

Details of Vazhipad listed below.

No: Vazhipadu Details Rs
1 Oral Pindam 45.00
2 Koottu Pindam 35.00
3 Prathima 02.00
4 Ashtothara Satha Pushpanjali 05.00
5 Sahasranamaarchana 10.00
6 Rakthapushpanjali 10.00
7 Thrimadhuram 23.00
8 Ney Vilakku Oppikkal 10.00
9 Vilakkumaala 05.00
10 Poomala 05.00
11 Vanamala 10.00
12 Niramala 601.00
13 Ganapathi Homam 40.00
14 Mrithunjaya Homam 50.00
15 Karuka Homam 15.00
16 Thilahomam 35.00
17 Pithrupooja 101.00
18 Pithrunamaskkaram 30.00
19 Udayasthamana Pooja 2001.00
20 Udayasthamana Pooja 2001.00
21 Neyppayasam 36.00
22 Paalppayasam 25.00
23 Koottupayasam 100.00
24 panappayasam 25.00
25 Sadhanam Konduvannu Payasam 05.00
26 Oru Vattalam Payasam 3000.00
27 Aravattalam Payasam 1500.00
28 Kaalvattalam Paayasam 750.00
29 Annadaanam 10.00
30 Choroonu 25.00
31 Dhaara 10.00
32 Rudrabhishekam 75.00
33 Sankhabhishekam 05.00
34 Ney Vilakku 05.00
35 Enna Villakku 03.00
36 Chovva Vilakku 50.00
37 Velli Vilakku 50.00
38 Thotil Kunju Vilppana 05.00
39 Thottil Kunju Oppikkal 25.00
40 Pathima Vilppana 05.00
41 Prathima Oppikkal 10.00