• 04935 210 201
  • thirunellytemple@gmail.com

Temple Vazhipadukal

Details of Vazhipad listed below.

No: Vazhipadu Details Rs
1 Oral Pindam 60.00
2 Prathima 05.00
3 Ashtothara Satha Pushpanjali 10.00
4 Sahasranamaarchana 20.00
5 Thrimadhuram 30.00
6 Ney Vilakku Oppikkal 10.00
7 Vilakkumaala 10.00
8 Poomala 10.00
9 Vanamala 20.00
10 Niramala 851.00
11 Ganapathi Homam 50.00
12 Mrithunjaya Homam 50.00
13 Karuka Homam 20.00
14 Thilahomam 50.00
15 Pithrupooja 125.00
16 Pithrunamaskkaram 50.00
17 Udayasthamana Pooja 2501.00
18 Neyppayasam 70.00
19 Paalppayasam 50.00
20 Koottupayasam 150.00
21 panappayasam 50.00
22 Sadhanam Konduvannu Payasam 10.00
23 Oru Vattalam Payasam 4500.00
24 Aravattalam Payasam 2250.00
25 Kaalvattalam Paayasam 1125.00
26 Choroonu 50.00
27 Dhaara 20.00
28 Rudrabhishekam 100.00
29 Sankhabhishekam 10.00
30 Enna Villakku 05.00
31 Chovva Vilakku 50.00
32 Velli Vilakku 50.00
33 Thottil Kunju Oppikkal 101.00
34 Prathima Oppikkal 20.00